Reklamacje/Zwroty

  1. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu wady towaru.

  2.  W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie na adres Biura obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania towaru Klientowi, Klient, powinien zawiadomić Sklep o wadzie w ciągu roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
    W takim przypadku prosimy o informację na adres poczty elektronicznej hello@globaltexfashion.com a Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu:
    GLOBALTEX Piotr Pociecha, ul. Rejtana 25/35, 42-204 Częstochowa. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji, oryginalną metką i oryginalne opakowanie.

  3.  Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty poniesione przez Klienta związane z zakupem i odesłaniem towaru reklamowanego do Sklepu (paczka rejestrowana), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni roboczych. Zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni od przesłania przez klienta zaakceptowanej faktury korygującej.